DOMARUTBILDNING

Varje år anordnar SSF/Nedre Norrbotten teorikurs för nya jaktprovsdomare.

Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.