Information om jaktprov hämtad från tidningen Ståndskall nummer 2 2018

Anmälningsblankett till jaktprov finns här. Mer information om jaktprov finns på SSF Riks.

Jaktprov SSF NN2018.jpg
Jaktprov SSF NN2018ii.jpg