Informationen om jaktprov finns även i Ståndskall nummer 2 2019. Tyvärr har raderna om rörliga jaktprov i västra området fallit bort i tidningen, men informationen finns här nedan.

Anmälningsblankett till jaktprov finns här. Mer information om jaktprov finns på SSF Riks.

Jaktprov SSF Nedre Norrbotten 2019

Utlysta jaktprov

16-18 augusti i Boden/Sörbyn (max 2 starter/hund) 
Anmälningsmottagare: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg
070-533 44 21, tordisak@gmail.com

16-18 augusti i Arvidsjaur/Reivo  (max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare: John Laestander, Myrheden 110, 938 92 Mellanström
070-649 17 16, john.laestander@skelleftealven.se 

13-15 september i Arvidsjaur/Reivo (max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare:
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå
070-688 39 52, leif.hedlund59@gmail.com Sista anmälningsdatum torsdag 29 augusti

25-27 oktober i Pålkem/Överkalix (max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare:
Joakim Resin, Videvägen 7,  952 63 Kalix 
073-028 65 64, j.resin@telia.com  Sista anmälningsdatum torsdag 10 oktober

Anmälan & Betalning

För samtliga utlysta jaktprov gäller följande: Anmälan ska vara anmälningsmottagaren tillhanda senast 14 dagar före start. Använd blanketten eller formuläret på webbplatsen www.ssf-riks.se

Startavgift
Medlem i SSF/NN  400 kr, övriga 500 kr. Medlem i SSF/Nedre Norrbotten vars hund gör sitt första jaktprov betalar ingen avgift.

Rutiner rörande betalning för jaktprov
Efter bekräftad start från provledaren så ska jaktprovet betalas antingen via bankgiro eller Swish. Betalningen måste märkas med namn, hund och datum för att vara giltig. Kvitto på genomförd betalning visas upp för provledare på plats innan start. Bekräftelse om start sker per telefon eller email.

Bankgiro: 393-7711, Swish: 123 527 64 72  

Vid utebliven start på ett jaktprov ska veterinär/läkarintyg uppvisas för återbetalning av startavgift.

Övrigt
Upplysningar om samlingsplats och tidpunkt för lottning erhålls i samband med bekräftelse om start. Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till tre timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dagslängd.  

Observera vaccinationsreglerna för era hundar. Uppfyller man ej kraven kommer provresultatet att strykas. Deltagande hundar ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande - Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. - Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och vaccination får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.


Rörliga jaktprov

Östra området – Övertorneå, Överkalix, Haparanda, Kalix, Luleå, Bodens kommuner.

Anmälningsmottagare:
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, 070-631 94 61, gk.ostlund@gmail.com

Provledare:
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix. 070-575 93 90, amorin@live.se
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, 070-631 94 61,  gk.ostlund@gmail.com

Västra området – Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplogs kommuner.

Anmälningsmottagare:
Robin Holmgren, Trundövägen 763, 945 34 Rosvik, 070-274 67 98, robin-holmgren@hotmail.com

Provledare :
John Laestander, Myrheden 110, 938 92 Mellanström, 070-649 17 16, john.laestander@skelleftealven.se 
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, 070-688 39 52, leif.hedlund59@gmail.com

Rutiner rörande rörliga jaktprov

För rörliga jaktprov ska anmälan vara anmälningsmottagaren tillhanda senast 3 dagar före provdagen. Använd blanketten eller formuläret på SSF:s hemsida, www.ssf-riks.se. Skriv gärna i e-postadress på anmälningsblanketten. Provledaren utser alltid domare. Provdag fastställs senast dagen före start vilket meddelas provledare.

Observera vaccinationsreglerna för era hundar. Uppfyller man ej kraven kommer provresultatet att strykas. Deltagande hundar ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande - Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. - Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och vaccination får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats.

Medlem i SSF/NN vars hund gör sitt första jaktprov betalar ingen avgift, men milersättning till domare.

Startavgift rörliga prov:

Medlem i SSF/NN betalar 400 kr och övriga 500 kr på klubbens bankgiro 393-7711 eller Swish 123 527 64 72 efter det att provledare tilldelat domare. Kvitto på betalning ska uppvisas till domaren före start. Startande ekipage är även skyldig att till domare betala reseersättning med 18,50kr/mil, vilket erläggs vid jaktprovsstarten.