OM KLUBBEN

Verksamheten består av att bevara den uråldriga jakttraditionen och föra den vidare till kommande generationer. Vi vill utveckla den jaktliga och exteriöra biten samt att hålla sjukdomsbilden så låg som möjligt på våra raser Finsk spets och Norrbottenspets. Våra raser ligger i topp bland de friskaste raserna i Sverige.


SSF/NN arangerar jaktprov och utställningar samt utbildar jaktprovsdomare och provledare.
Vi har ca 150 medlemmar i vår lokalklubb och i hela SSF är det ca 1700 medlemmar.
Vi har som målsättning att få flera att prova på jakt med skällande fågelhund, särskilt kvinnor och ungdomar.